Pazar Araştırması Hakkında

Pazar araştırmaları pazarlamayla ilgili konularda bilgi toplama, bilgi işleme ve bilgi analizi sürecidir. Problemin tanınmasıyla başlar, araştırma, rapor ve faaliyet önerisiyle biter. Pazarlama fırsatlarının ve problemlerinin belirlenmesi, pazarlama etkinliklerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi, pazarlama performansının izlenmesi için bilgi toplama yöntemini belirleyen, veri toplama sürecini yürüten, sonuçları analiz eden, bulguları ve bulguların nasıl uygulanacağını açıklayan, toplanılan bilgiler yoluyla tüketiciyi, müşteriyi ve kamuyu pazarlamacıya ulaştıran araçtır.

Pazar araştırması, pazarlama faaliyetleri için yeni fikirler sağlar. Pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesine, performans ve amaçların karşılaştırılmasına yardımcı olur. Amaca uygun yapılacak çalışmalarla yeni fikirlere ışık tutar.

Pazar Araştırması Metodlarımız


Biz Kimiz

Biz Kimiz

Ekonomik ve sosyal alanlarda ulusal düzeyde, pazarlama ve kamuoyu araştırmaları yapmak amacıyla, 2005 yılında kurulan Data Analitik Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri; 45 kişiden oluşan dinamik ve tecrübeli ekibiyle tüm kantitatif ve kalitatif araştırma çözümlerini hızlı, güvenilir ve profesyonel şekilde sunmaktadır.

“Bir şeyi uzun zaman durmadan ararsanız, bir gün muhakkak aramadan bulursunuz.”

Paul Burgel

“Her zaman ara, bir gün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın bulursun.”

Descartes