Reklam Ve Pazarlama Çalışmaları

Birçok firma için reklam harcamaları pazarlama bütçelerinin en büyük kalemini oluşturur. Bu nedenle, reklamın etkinliğini ölçümlemek için firmaların araştırmaya yaptıkları yatırım büyük önem taşımaktadır.
Etkin olmayan bir reklam sadece etkisiz ve maliyetli olmakla kalmaz aynı zamanda marka değerine de büyük zararlar verebilir.

Şirketimizin Vizyonu

Vizyonumuz

Ekonomik ve sosyal alanlarda ulusal düzeyde, pazarlama ve kamuoyu araştırmaları yapmak amacıyla, 2005 yılında kurulan Data Analitik Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri; 45 kişiden oluşan dinamik ve tecrübeli ekibiyle tüm kantitatif ve kalitatif araştırma çözümlerini hızlı, güvenilir ve profesyonel şekilde sunmaktadır.

“Bir şeyi uzun zaman durmadan ararsanız, bir gün muhakkak aramadan bulursunuz.”

Paul Burgel

“Her zaman ara, bir gün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın bulursun.”

Descartes