Siyasal Araştırmalarımız Hakkında

Siyasal Araştırmalar, siyasetin ve kamuoyunun güncel ve genel durumlarını saptamak kamuoyunun bütününü oluşturan halkın ve kişilerin kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal faaliyetlerinden doğan toplumsal ihtiyaç, tutum, davranış, beklenti ve düşüncelerinin ortalama görüntüsü ile bilgilerin sistemli bir biçimde toplanması, objektif olarak kaydedilmesi, sınıflandırılması, tahlil ve takdim edilmesini kapsamaktadır. Sizin için siyasetin ve kamuoyunun genel görüntüsünü, analizini, gelecek tahmin ve stratejilerini sistemli bir şekilde oluşturur. Siyasetin son ve genel durumu, seçmen tercihlerinde meydana gelen değişimlerin izlenmesi iktidar ve muhalefet partilerinin performansları, partilerin en son oy oranları gibi konularda yapılan araştırmalarla; siyasetin dünyasında sağlıklı gözlem yapmak, geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak veya başarıyı yakalamak için eksikleri ve yapılması gerekenleri tespit etmek isteyenlere geniş bir pencere açmak, yol göstermek, strateji geliştirmek mümkündür Başarıya giden yolda sistematik bilgi güçtür.

Başlıca Siyasal Araştırma Çözümlerimiz :

  • Yerel Yönetim Hizmetleri Araştırmaları
  • Seçmen Davranışları Araştırmaları
  • Siyasi Parti İmajı Araştırmaları
  • Lider Popülaritesi Araştırmaları
  • Seçmen Psikolojisi Araştırmaları
  • Siyasi Söylem Analizi Araştırmaları
  • Aday Araştırmaları
  • Gündem Araştırmaları
  • Sosyopolitik Değişim Araştırmaları
  • Siyasal İtibar Araştırmaları

Şirketimizin Vizyonu

Biz Kimiz

Data Analitik olarak Temel ilkelerimiz doğrultusunda vazgeçilmez çözüm ortağı anlayışı ile müşterilerimizin hedeflerine ulaşmaları için gerekli olan en doğru bilgiyi sunmaktır.

“Bir şeyi uzun zaman durmadan ararsanız, bir gün muhakkak aramadan bulursunuz.”

Paul Burgel

“Her zaman ara, bir gün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın bulursun.”

Descartes