Kurumsal Araştırma

Kurumsal Araştırma çalışmaları tüm dünyada kurumsal şirketlere; kurumları içerisinde, yüksek müşteri hizmetleri standartlarının oluşturulması imkanı sağlamaktadır. Kurumsal Araştırma çalışmaları; gizli alışveriş, sanal müşteriler, performans denetimi ve gözlemcisi olarakta adlandırılır.

Ürün Araştırmaları

Yeni bir pazara girmek istiyorsanız, yeni bir marka veya ürün yaratmak istiyorsanız ya da çalışan memnuniyetinizi merak ediyorsanız,Data Analitik Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri iş hayatından gelen tecrübeli anketörleri ile yaratıcı anket teknikleri kullanarak en verimli, efektif ve uygun çözümleri üretmektedir. Güvenilir ve temsili veriler sağlamak amacıyla özellikle telefon ve online araştırmalarda özel örneklemeler oluşturulmaktadır. KOBİ sahiplerinden büyük ölçekli firma yöneticilerine, avukatlardan gazetecilere kadar birçok farklı B2B hedef kitlesiyle görüşmeler gerçekleştirilmektedir

Pazar Araştırmaları

Yatırım projelerinin hazırlanma sürecinde işletmenin büyüklüğünü belirleyen en önemli faktörlerden birisi pazarın yapısı ve pazardaki olası taleptir. Yatırım kararı veya yapılacak yatırımın büyüklüğü mevcut ya da olası talebe göre belirlenir. Piyasa araştırması yeni kurulacak işletmeler açısından çok önemlidir. Çünkü hangi malın, hangi özellikle, hangi fiyatla, ne miktarda, kimlere, nerelerde satılacağı piyasa araştırması ile belirlenir. Eğer işletmeler üretecekleri malların özelliklerini ve kimlere, nerelerde, ne miktarda satacaklarını önceden saptarlarsa, üretime geçildiğinde karşılaşılabilecek problemlerin önemli bir bölümü ortadan kaldırılmış olacaktır. Piyasa araştırmasının istenilen düzeyde yapılmaması işletmeleri ve ülkeyi bir dizi olumsuz durumla karşı karşıya bırakır. İşletmeler açısından bu olumsuzlukların en önemlileri, talebin yeterli olmadığı sektörlerde yatırım yapılması, sermaye mallarının gereksiz bir şekilde bu sektörlere tahsis edilmesidir. Bu nedenle gerekli olacak ticari koşul ve ortam; piyasanın özellikleri, payı, hacmi, trendleri, rekabet koşulları ve pazarlama maliyetleri iyi araştırılmalıdır. Piyasadaki ürünlere yönelik piyasa potansiyelinin analizi ve yeni ürünler için talep tahminleri yapılmalı, piyasa pozisyonunu etkileyebilecek rekabet koşullarının katı ve zayıf yönlerinin derecesi belirlenmelidir.

Paydaş Analiz

Paydaş Analizi; paydaşın, kuruluşun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücü, kuruluşun ise, paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği öncelik gibi başlıklar ile paydaşların kim oldukları, ne düşündükleri, ne düzeyde etkiye sahip oldukları, kendileriyle nasıl ilişki kurulacağı, nasıl bilgilendirilecekleri, kurulan iletişimin sürekliliği, ilişkilenme süresince oluşabilecek beklenmedik durumlara yönelik stratejilerin belirlenmesi gibi sorulara doğru cevaplar sunan pazar araştırmaları sürecidir.

Ev Ziyaretleri

Ev Ziyaretleri hedef kitleden olan katılımcıların doğal yaşam alanı olan evlerinde yapılandırılmamış olarak birebir yapılan görüşmelerdir. Ev Ziyaretlerinde ana amaç katılımcıların kendi ortamlarını kavramak ve yaşam biçimlerini algılamaktır.

Çocuk Grupları

Günümüz toplumlarında, çocuklar da tüketim alışkanlıkları edinmekte, hayatları boyunca sürecek olan marka algılamaları ve marka sadakat oluşumu ise çok küçük yaşlarda başlamaktadır. Dolayısıyla hatırı sayılır ölçüde araştırma, gerek ekonomik gerek sosyolojik amaçlarla, çocuklarla gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz çocuk gruplarıyla birlikte yaptığı çalışmalarda çocuğun korunmasını birincil hedef olarak alıp, araştırmalarını gerçekleştirmektedir.

Biz Kimiz

Biz Kimiz

Ekonomik ve sosyal alanlarda ulusal düzeyde, pazarlama ve kamuoyu araştırmaları yapmak amacıyla, 2005 yılında kurulan Data Analitik Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri; 45 kişiden oluşan dinamik ve tecrübeli ekibiyle tüm kantitatif ve kalitatif araştırma çözümlerini hızlı, güvenilir ve profesyonel şekilde sunmaktadır.

“Bir şeyi uzun zaman durmadan ararsanız, bir gün muhakkak aramadan bulursunuz.”

Paul Burgel

“Her zaman ara, bir gün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın bulursun.”

Descartes